Klauzula informacyjna w sprawie Rozporządzenia Parlamentu i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , która obowiązuje od dnia 25.05.2018 – określane jako RODO .

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Czejur - Szybki Serwis Samochodowy z siedzibą w ul. Dąbrowskiego 78B Zielona Góra. Dane do kontaktu :

- e-mail: czejur(at)interia.pl

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu :

- zawarcia i realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy , przez czas jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu

- windykacji i ewentualnej odsprzedaży długów podmiotom zawodowo trudniącym się windykowaniem należności

- oferowania Państwu naszych usług, przez okres wzajemnej współpracy

- archiwalnym, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z realizacją zawartej umowy.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich przekazania wiąże się z niemożliwością realizacji umowy.

4. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do treści swoich danych

- otrzymania kopii swoich danych

- sprostowania swoich danych

- usunięcia swoich danych

- ograniczenia przetwarzania swoich danych

- do przeniesienia swoich danych

- wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie .

5. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom .

6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   SZYBKI SERWIS SAMOCHODOWY

ul. Dąbrowskiego 78B Zielona Góra
Tel. 68 327 01 23 Tel. 665 925 500
pon. – pt. 8:00 – 17:00 soboty 8:00 – 14:00
e-mail: czejur@interia.pl