DŹWIGI TOWAROWE
o udźwigu od 5kg do 1000 kg, z drzwiami gilotynowymi i wychylnymi jedno- i dwuskrzydłowymi, z dużą możliwością doboru kabiny, z szerokim zastosowaniem w przemyśle spożywczym, budynkach użyteczności publicznej czy magazynach.

Dźwigi budowane wg normy PN-EN81.1. oraz PN-EN81.2 mogą służyć do przewożenia towaru któremu towarzyszą ludzie. Dźwigi towarowe winny jednak uwzględniać specyfikę przewożonych towarów jak warunki środowiskowe pracy.
Zamawiający winien podać dane takie jak:
Max gabaryty ładunku, masę i wymiary wózka służąca do załadunku, max. masę jednorazowego towaru na wózku, max. udźwig przewożonych towarów w kabinie.
Wymagany stopień ochrony IP dla instalacji dźwigowej.
Temperatura pracy.
Zapylenie.
Wymagania sanitarne.

CZEJUR może wykonać dźwigi towarowe, które zasadniczo mogą odpowiadając konfiguracyjnie wybranym dźwigom zawartym w katalogach:
Dźwigi elektryczne bez maszynowni
Dźwigi elektryczne
Dźwigi hydrauliczne lub inne wg. indywidualnych zapytań w zakresie do udźwigu Q= 6000 kg dla dźwigów elektrycznych z maszynownia lub bez oraz Q=10000 kg dla dźwigów hydraulicznych.

Dźwigi towarowe z prawem wstępu ludzi przy załadunku.
Budowane wg. PN-EN81.31 i dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i prędkości podnoszenia do v=1.0 m/s.
Rozwiązania techniczne oraz wytyczne budowlane dostępne tylko na indywidualne zapytania.
Dźwigi umożliwiają przewożenia ładunków bez obecności osób i są szczególnie polecane do przewożenia kontenerów i ładunków o wysokości większej niż 1,2 m.
Dźwigi towarowe małe (tzw. kuchenne)
Budowane wg normy PN -EN 81.3 z kabiną o powierzchni max do 1m2 i max wysokości 1,2 m i udźwigu nie większym niż 300 kg.
Możliwe dostępne konfiguracje dźwigów z drzwiami wychylnymi lub gilotynowymi marki SKG np. ISO-A, ISO-C, ISO-D, ISO-5, ISO-Z lub BKG np. BKG 100…; BKG 200…; BKG 300…, dostępne są na indywidualne zapytania po uzgodnieniu danych wejściowych i sprecyzowaniu oczekiwań klienta. 
 tow 1  tow 2 tow 3   tow 4   SZYBKI SERWIS SAMOCHODOWY

ul. Dąbrowskiego 78B Zielona Góra
Tel. 68 327 01 23 Tel. 665 925 500
pon. – pt. 8:00 – 17:00 soboty 8:00 – 14:00
e-mail: czejur@interia.pl