MONTAŻ

Oferujemy montaż (uruchamianie, przekazanie do UDT, przeszkolenie użytkownika, włączenie do eksploatacji).

.

KONSERWACJE

konserwacje (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, przeglądy, wykonywanie pomiarów elektrycznych,  24 – godzinny serwis)

.

MODERNIZACJE i NAPRAWY

Wg życzeń i potrzeb klientów oferujemy modernizacje i naprawy posiadanych urządzeń.

.

DŹWIGI HYDRAULICZNE
są bardzo popularne na naszym rynku, szczególnie w budynkach mieszkalnych, szkołach, przychodniach, bankach, biurach itp. Przeważnie używane są przy małych wysokościach podnoszenia (do 20m), małych prędkościach (do 0,63m/s) i średnim natężeniu ruchu.
Zaletami dźwigu hydraulicznego są: minimalizacja robót budowlanych gdyż można wykorzystać istniejący już szyb lub użyć konstrukcję samonośną; oszczędność miejsca ze względu na brak potrzeby budowania głębokiego podszybia ani nadszybia, a także oddzielnego pomieszczenia na maszynownię; wysoka niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania; wysoka estetyka wykonania i znikome potrzeby energetyczne urządzenia.

Zakres produkcji:
Dźwigi osobowe i towarowe z prawem jazdy osób towarzyszących w zakresie udźwigu do 10.000 kg i prędkości podnoszenia do v= 1.0 m/s wg. wymagań normy PN-EN 81.2.1.1
W produkcji seryjnej dostępne są dźwigi hydrauliczne w serii „Classic” o udźwigu od 320 kg do 1600 kg i prędkości podnoszenia do 0,63 m/s oraz wysokości podnoszenia do 25 m. Seria ta zawiera typowe i najczęściej stosowane rozwiązania dźwigów osobowych przydatne dla budownictwa mieszkaniowego , budynków użyteczności publicznej i szpitali. Program produkcji tej serii zawiera rozwiązania dźwigów dla osób niepełnosprawnych na wózkach oraz przewożenia łóżek szpitalnych. Dane techniczne oraz wytyczne budowlane dla tych dźwigów są dostępne na stronie www z zakładce technicznej w katalogu: DŹWIGI HYDRAULICZNE seria „Classic”. Aby uzyskać dostęp do rysunków w formacie „pdf” należy kliknąć na nr wybranego projektu z tabeli: Program Produkcji Dźwigów Hydraulicznych seria „Classic”.
Dźwigi poza programem serii „Classic „ dostępne są na indywidualne zapytania po uzgodnieniu danych wejściowych i sprecyzowaniu oczekiwań klienta. Dostępne są różne dźwigi osobowe przystosowane do przewożenia towarów z załadunkiem wózkiem typu „paleciak” lub wózkiem widłowym oraz do przewożenia samochodów.
Dźwigi z zaniżonym podszybiem lub nadszybiem wg. wymagań normy PN-EN81.21. Typu Dreamlift zakresie do 900 kg i min. podszybiu 250 mm i nadszybiu 2650 mm. Inne rozwiązania na bazie ram produkowanych w Lift Service w zakresie udźwigu do 1600 kg i min. podszybiu 800 mm i nadszybiu 2700 mm . Dźwigi polecane do istniejących obiektów z ograniczeniami architektonicznymi.
Dźwigi towarowe z prawem wstępu ludzi przy załadunku wg. PN-EN81.31 i dyrektywy maszynowej 2006/42/WE w zakresie udźwigu do 3000 kg i prędkości podnoszenia do v=0,63 m/s. Rozwiązania techniczne oraz wytyczne budowlane dostępne tylko na indywidulane zapytania. Dźwigi umożliwiają przewożenia ładunków bez obecności osób i są szczególnie polecane do przewożenia kontenerów i ładunków o wysokości większej niż 1,2 m .

 hyd 1  hyd 2 hyd 3   hyd 4



   SZYBKI SERWIS SAMOCHODOWY

ul. Dąbrowskiego 78B Zielona Góra
Tel. 68 327 01 23 Tel. 665 925 500
pon. – pt. 8:00 – 17:00 soboty 8:00 – 14:00
e-mail: czejur@interia.pl